Quickscan: het beste idee


Ben je een student, medewerker of docent bij Fontys en je hebt een goed idee om het onderwijs te vernieuwen of verbeteren met behulp van technologie? Dan zijn we op zoek naar jou!

Vul uiterlijk 12 mei 2023 de quickscan vragenlijst in en wie weet komt je idee in aanmerking voor technische en financiële ondersteuning.

  Wij gaan daadwerkelijk aan de slag met jouw idee. EdTech draait om het experimenteren met de didactische impact van een technologie. Dat betekent wel dat de technologie al gereed moet zijn om te testen. Het moet minimaal een prototype zijn, dat klaar is voor eerste gebruik. We maken geen technologie. Heb je wel een briljant idee, maar geen MVP, vul dan toch de vervolgvragen in, want we kunnen misschien je idee wel ergens onderbrengen, zoals in onze EdTech-minor.

  JaNeeIk twijfel

  De EdTech-experimenten hebben als belangrijkste eigenschap dat ze nieuw zijn binnen Fontys. De technologie kan nieuw zijn of de toepassing van de technologie. Je kunt hier (volgt) controleren welke experimenten er al gedaan zijn als je niet zeker weet of jouw experiment nieuw is.

  JaNeeIk twijfel

  De EdTech experimenten streven naar onderwijskundige impact. We zijn daarom heel benieuwd welke impact jij denkt te kunnen bereiken. Kun je hieronder beschrijven wat je zou willen bereiken en wat je zou willen leren van het experiment?

  Het is een experiment. Daar hoort een maximale omvang bij. Wij hanteren een maximum van 100 studenten. Wij denken dat dat genoeg is om de didactische impact te evalueren. Zijn er meer studenten nodig, laat ons dan even weten waarom.

  Experimenten zijn eindig. Wij hanteren een maximale doorlooptijd van 6 maanden. Dat is lang genoeg, denken wij, om de didactische impact te meten. Als jij denkt toch langer nodig te hebben, licht dat hieronder dan even toe.

  Een EdTech experiment STOPT na de afgesproken tijd. Daarna breken we alles af. Dat moet wel kunnen en jij moet er mee akkoord zijn. We sluiten het experiment af met een evaluatie, die jij kunt gebruiken voor een eventuele aankoop van je systeem in een vervolg traject.

  JaNeeIk twijfel

  Het experiment is gericht op de didactische impact. Dat betekent dat we geen koppelingen maken (zoals bijvoorbeeld inloggen met PCN) of data importeren of servers of netwerkwijzigingen maken. Het experiment moet los kunnen draaien van de Fontys IT infrastructuur. Als je het niet zeker weet, vul dan Ja in.

  JaNeeWeet niet. Help me!

  De EdTech experimenten zijn gericht op didactische vernieuwing met technologie. Dat had je natuurlijk al begrepen bij de voorgaande vragen, maar we checken het nog even voor de zekerheid.

  Ja, zekerNeeNee, maar ik wil het toch

  Als er geen leverancier is, dan mag je dit veld leeg laten.

  Wij hebben geld beschikbaar om jouw uren te compenseren, indien dat nodig is. Maar, we moeten dan wel even weten hoeveel tijd het jou (en je collega's kost). Kun je daar alvast een inschatting van maken?

  We hebben eerder aangegeven dat we vinden dat experimenten geïsoleerd plaats moeten kunnen vinden, maar soms heb je toch even connectie nodig met het netwerk, een account of iets anders. Dat kun je hier aangeven dan gaan we dat voor je regelen.

  Een experiment mag niet meer dan €10.000 euro kosten aan hardware en/of licenties.

  onder de €5.000 euroonder de €10.000 euroboven de €10.000, maar ik wil het toch

  Wij hebben een budget voor experimenten, maar dat is uiteraard altijd overvraagd. Omdat we experimenten belangrijk vinden, zoeken we ook naar andere manieren van financiering, vandaar deze vraag.


  JaNee

  Wij doen een veiligheids,- en privacycheck. Maar, vooruitlopend daarop, willen we alvast weten of jij weet of dit experiment persoonlijke gegevens verzameld. Zoals NAW-gegevens of cijfers, of misschien bijzondere gegevens zoals etniciteit of gezondheidsinformatie.

  JaNeeJa, bijzondere gegevens

  Iedereen mag bij ons een experiment inschieten. Wij vinden dat juist belangrijk, maar het moet wel passen bij de doelen en ambities en opvattingen van je instituut, uiteraard.

  JaNeeGeen idee

  QUICKSCAN