Over het EdTech projectFontys maakte deel uit van het nationale Versnellingsplan voor Onderwijsinnovatie met ICT. Het plan gaf de ruimte aan hogescholen en universiteiten om substantiële stappen te zetten, binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere instellingen, in zogenaamde versnellingsteams. Het EdTech project zoals het momenteel loopt binnen Fontys is voortgekomen uit het Versnellingsplan.

About img

Het EdTech project heeft vijf doelen voor 2021 - 2022.

De zone EdTech zet het gebruik van onderwijstechnologie op de kaart. De activiteiten van de zone EdTech hebben een uitwerking binnen Fontys én – vaak tegelijkertijd - op landelijk niveau.

Eind 2022 zijn de volgende vijf zaken gerealiseerd:

Een zelfstandig draaiende EdTech Minor die twee keer per jaar start met studenten van verschillende studierichtingen en uit verschillende instellingen.

Elke medewerker van Fontys met een goed idee voor de verbetering van onderwijs met ICT middelen weet waar hij/zij zich moet melden en kan rekenen op duidelijke ondersteuning.

Er zijn voor eind 2022 tien start-ups begeleid en er is een zelfstandig orgaan dat startups begeleidt en valideert.

Er is een tripadvisor-for-education ontwikkelt door studenten van Fontys, die landelijk gebruikt wordt om EdTech te beoordelen.

Er is een platform ontworpen onder aanvoering van Fontys waarop iedereen die iets wil met EdTech terecht kan voor hulpmiddelen.

Het Team

QUICKSCAN