Experimenten


Op deze pagina ziet u welke experimenten er momenteel lopen of zijn afgerond binnen Fontys.


Zie wat we doen, gedaan hebben en waar we mee aan de slag willen gaan. Hopelijk inspireert het je om met jouw idee aan de slag te gaan en/of met ons contact op te nemen.

EnLighted - experiment bij FLOTWe voeren een experiment uit het EnLighted een tool die gebruikt kan worden ter ondersteuning van technisch onderwijs, zoals wiskunde, scheikunde en natuurkunde.

FRAME experiment – Fontys communicatieEr is een experiment gedaan met een eindpresentatie van communicatie studenten, dat was zeer succesvol, Frame is een digitale ontmoetingsruimte. We willen graag onderzoeken of dit breder ontwikkeld kan worden, denk hierbij aan: - Een news room voor FHJournalistiek - Een interview box voor FHTM - Een inloopspreekuur ruimte voor medewerkers - De technische mogelijkheden/grenzen verkennen met FHICT (nu kunnen er bijvoorbeeld maximaal 20 deelnemers in een sessie).

FPV drone technology experiment - bij FLOTWe willen kijken of Drone technologie ingezet kan worden in het klaslokaal. In een synchrone onderwijssituatie zit een begeleider of een groep medestudenten in een andere ruimte en kan via een beeldscherm of een FPV-bril de les observeren doordat de klassensituatie vanuit het perspectief van de docent live wordt gestreamd (first person view). Het voordeel van deze technologie is dat men een levensechte onderwijssituatie kan ervaren vanuit het gezichtspunt van de onderwijsgevende door gebruik te maken van een 4k minicamera met zender en deze in een FPV-bril te projecteren. De opgenomen les kan in een leergemeenschap bekeken, geanalyseerd en geëvalueerd worden op basis van een lesson study methodiek.

Bettery, experiment bij Mens en Gezondheid


Als je mensen vraagt wat ze het belangrijkst vinden in hun leven, dan is het antwoord vaak gezondheid. Ook in opleidingsplannen, beroepsprofielen en beleidsstukken op het gebied van Zorg & Welzijn krijgt de focus op gezondheid als doel en uitkomst van zorg steeds meer aandacht. Maar de omslag naar het denken in gezondheid binnen het onderwijs komt maar mondjesmaat van de grond. Want, wat is gezondheid eigenlijk en hoe maak je het meetbaar? Met dit experiment gaan we de app van Bettery binnen Mens en Gezondheid testen.

The Upgrade Society (TUS), experiment bij Fontys CommunicatieMatchingssysteem voor initiatieven (bv. Externe partner projecten, onderzoeken, etc) aan studenten en coaches in het onderwijs. Doelen: Ontwikkeling MOOC voor het matchingssysteem (voor de onboarding van iedere docent, student en partner die wil participeren). Instituutsspecifieke matchingscriteria opvoeren (competenties, kennis, vaardigheden en attitudes). Verschillende soorten initiatieven kunnen opvoeren (bv. partnerprojecten, lectoraats onderzoeksvragen). Het kunnen matchen van projecten aan leertrajecten van studenten. En iInstituut-onafhankelijk werkende matchings oplossing.

Clanbeat, experiment bij FHICT, Journalistiek en Communicatie

Wij zijn ervan overtuigd dat Fontys geen verzameling losse studenten is, maar een levende, ademende gemeenschap. Toch blijft de aandacht van student en docent hangen binnen de muren van het eigen instituut en is het interdisciplinair uitvoeren van onderwijsprojecten nog altijd lastig. Veel studenten kijken niet veel verder dan de eigen opleiding of eigen kleine kring medestudenten om mee samen te werken. En dat terwijl er een gigantisch netwerk van verschillende studenten beschikbaar is. Daarom komen wij met een systeem dat deze studenten op een laagdrempelige, toegankelijke en inspirerende manier aan elkaar kan koppelen. Zodat studenten en docenten op basis van hun project binnen Fontys kunnen zoeken naar leden voor het ideale team. Zo ontstaat verbinding en kunnen we pas echt zeggen: Wij zijn ... Fontys.

Vuzix, experiment bij Mens en Maatschappij

Dit idee heeft als doel om educatie op school en de stagepraktijk (interdisciplinair en transmuraal) te verbinden via het experimenteren met de slimme bril in (praktijk)opleidings scenario’s en -toepassingen. Begeleiding van studenten in zorgsituaties staat onder druk door personeelstekorten. Dit is extra zichtbaar nu fysiek ontmoeten is vervangen door digitaal ontmoeten, via bijvoorbeeld Microsoft Teams. Kenmerkend voor dit middel is dat het vaak óver werkprocessen gaat waarin we niet gezamenlijk deelnemen áán een werkproces, zoals zorgverlening. De bestaande kloof tussen binnen- en buitenschools onderwijs, de ‘education practice gap’, lijkt hiermee eerder groter dan kleiner geworden.

Developed EdTechWe developed EdTech with students from FHICT. Such as Study tracker with a graduation + (startup) student. With open students, work is being done on a SRL AI detector supported by research from a teacher. Wifi attendance by the Deltas and Canvas Enhancement personal courses by Open Inno students / iCop.

Results and standard processCONTACT

Get in touch


Wondering what EdTech do for your idea? Get in touch and we will figure it out!QUICKSCAN