Experimenten


Zie wat we doen, gedaan hebben en waar we mee aan de slag willen gaan. Hopelijk inspireert het je om met jouw idee aan de slag te gaan en/of met ons contact op te nemen. Hier kunt u het overzicht bekijken of downloaden van de ideeën die voor de EdTech pitchdag 2021 werden ingediend.

LOPEND

Mocap, experiment bij de Kunsten

Mocap voor theater en dans. Op de FHK onderzoeken we hybriditeit van de kunsten en blended learning. Vooral bij de fysieke disciplines is dit moeilijk gebleken en zijn kennisclips, of streaming niet een vervanging gebleken van fysieke contactmomenten.
Wij willen graag onderzoeken via de technologie van motion tracking of we bewegingen van dansers beter analyseerbaar kunnen maken of performers digitaliseren tot avatars of digital twins. En zo nieuwe vormen van mise en scene of choreografie los van natuurkundige wetten kunnen vormgeven. En binnen educatie veel meer kunnen registreren in data van normaliter moment-opnames.
Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

Softskills in VR, experiment bij Pabo, Sportkunde, Pedagogiek

Lopend Experiment

Tijdens een demo van diverse gespreksvaardighedentools met VR ontstond het idee om de software niet als consumptietool in te zetten, maar als productie/ontwikkeltool. In plaats van kant-en-klare gespreksvaardighedenscenario’s te gaan ervaren, laten we studenten zelf gesprekken ontwerpen, op basis van hun lesstof, onderzoek en contexten. Dit onder begeleiding van de vakdocenten en technische ondersteuning vanuit onze gezamenlijke groep. Zo leren studenten nadenken over welke gespreksvaardigheden er zijn en hoe deze ingezet kunnen worden, en denken zij na over verschillende scenario's waarin gesprekken plaats kunnen vinden. Hiermee wordt de stof omtrent gespreksvaardigheden niet alleen ervaren, maar ook tot uiting gebracht, voor een hoger leerrendement.

Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.
Lopend

H5P, experiment met Scrumteam Fontys Blended Learning

H5P is een open source tool voor het ontwikkelen, delen en gebruiken van interactieve content buiten een LMS (Canvas) – Als het experiment positief verloopt willen we in overleg met IM om te kijken of we het kunnen toevoegen aan Canvas.
Het doel is het testen van de bruikbaarheid/effectiviteit en gebruikersvriendelijkheid (docent/student) van H5P oefeningen/opdrachten. Dit in het kader van het ontwerpen en organiseren van onderwijs op het niveau van kennis, inzicht en vaardigheden passend bij diverse leer strategieën verwerkt in diverse leeromgevingen; on/offline, @ Fontys, @home, @work, synchroon/a-synchroon met aandacht voor diverse rollen en persoonlijke, meer custom-made ontwikkeling.
Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

Aanvraag

Motivational intervieuwing, experiment bij de opleiding Fysiotherapie

Binnen de opleiding Fysiotherapie laten we studenten al vroeg kennismaken en werken met communicatie vormen en doelen zoals bij voorbeeld Motivational intervieuwing.
We zien dat het lastig is om dit daadwerkelijk toe te passen op cliënten of vreemden (de drempel is te hoog of de organiseerbaarheid is lastig) en het oefenen op mede studenten is mogelijk maar geeft een gekunstelde en gespeelde situatie die daardoor niet meer authentiek is. Er zijn mogelijkheden om dit doormiddel van VR en software te simuleren en ik wil onderzoeken of de uitkomst van de leeruitkomsten van de leeruitkomsten van de 2e module van de opleiding fysiotherapie beter scoren dan dit jaar als we deze techniek structureel inzetten in het onderwijs van die module.

Lopend experiment

Reflectie app, experiment bij de Flot

De ambitie van dit project is door middel van een Reflectie-App zicht krijgen op deze betekenisvolle leerervaringen van aanstaande leraren op de werkplek (formeel en informeel), zowel kijkend naar het type van leeractiviteiten als de rollen van anderen die daarbij betrokken zijn. Hiermee worden aanstaande leraren en lerarenopleiders meer bewust gemaakt van de waarde van (in)formeel leren op de werkplek en de implicaties hiervan voor de competentieontwikkeling van de aanstaande leraar.

Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.
Lopend experiment

Flowley, experiment bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid

De pilot gaat over het ondersteunen van studenten op gebied van welzijn en persoonlijke ontwikkeling, in samenwerking met Flowley.

Flowley is een organisatie van (oud) studenten voor studenten, die een online leer en community omgeving faciliteren waar studenten gebruik van kunnen maken, op een tijdstip wat hen uitkomt en waar ze zelfstandig en naar eigen interesses een breed scala aan thema’s kunnen ontdekken die (in)direct raken aan hun mentale welzijn en persoons-/identiteitsvorming.

Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.
Lopend experiment

Quaterfall, experiment bij Fontys ICT

Dit idee heeft als doel om de SQL school applicatie van FHICT te vervangen door gebruik te gaan maken van het Quaterfall platform..

Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.
Lopend Experiment

BOLESIAN, experiment bij de Sporthogeschool in samenwerking met FEC

Studenten van diverse opleidingen (zoals Pabo, Lerarenopleidingen, ALO en Sportkunde) moeten regelmatig filmopnames maken van de lessen die zij verzorgen op de basisschool of middelbare school. Dit om de beelden samen met docenten en medestudenten te evalueren tijdens de colleges bij Fontys. Ook zijn er docenten die instructiefilms willen maken in de authentieke onderwijsomgeving. In beide gevallen is het ontzettend moeilijk om dit op een realistische manier te doen zonder de AVG richtlijnen te schenden. Er zitten immers kinderen in een klas. Om voor studenten en docenten, maar ook voor onze onderwijspartners een werkbare situatie te creëren willen we middels deze experiment de mogelijkheid onderzoeken om door middel van een Artificial Intelligence Software geanonimiseerde video’s te produceren. De oplossing moet laagdrempelig en snel in gebruik zijn voor typische studenten en docenten. In dit experiment willen we testen hoe zo’n software ingezet kan worden, hoe goed deze werkt, hoe eenvoudig studenten en docenten ermee uit de voeten kunnen, hoe onze onderwijspartners over deze techniek denken en of de oplossing ook echt een antwoord is op de AVG vraag die we vanuit het onderwijs krijgen

Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.
Afgerond

Fectar, experiment bij ACE

Doel: Accreditatie panelleden voor de opleiding Communicatie een extra beleving meegeven in het bekijken van informatie van en over de opleiding. Door een interactieve laag toe te voegen, krijgen ze informatie op een andere manier tot zich en kunnen ze de accreditatie op een andere manier beleven. Daarnaast willen we testen of deze technologie toekomst heeft om verder in te zetten voor onderwijs doeleinden met studenten. Studenten kunnen informatie op verschillende manieren (interactief) presenteren en communiceren, deze tool faciliteert dit. Dit biedt mogelijk perspectieven voor nieuwe manieren van onderwijs verzorgen. In dit experiment willen we testen hoe zo’n software ingezet kan worden, hoe goed deze werkt, hoe eenvoudig een Augmented Reality 'space' is op te zetten en hoe het wordt beleefd door de panelleden

Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden. De resultaten van het experiment kunt u hier downloaden.
Afgerond

HeartMath, experiment in samenwerking met Student+

Dit idee heeft als doel om studenten extra te begeleiden. Studenten van met name de opleiding FHICT maar ook andere opleidingen, die last hebben van stress, burn out, keuze stress, faalangst, etc…. willen we een vierdaags programma aanbieden om beter weerbaar te zijn tegen persoonlijke tegenslagen. Doel van de training is om studenten in hun kracht te zetten.

Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.
Afgerond

VR Escape room, experiment bij Fontys Mens en Gezondheid

Dit idee heeft als doel om met behulp van VR 1 a 2 studenten met VR-bril aangevuld met 3 a 4 studenten in coachende rol achter een groot scherm laten participeren in een 3D escape room. Opdracht(en) in de escaperoom kunnen flexibel en op maat worden gekoppeld aan onderwijsinhoud van desbetreffende opleiding.
De escaperoom wordt hiermee als middel ingezet als soort van "(kennis)toets" in een activerende vorm waarbij het leerrendement van een groep studenten wordt vergroot. Taxonomie van Bloom, Toepassen/Analyseren. Kan de reeds bestaande escaperoom gemakkelijk worden aangepast, zodat deze gemakkelijk is in te zetten voor andere vakken of moet er een nieuwe gemaakt worden??

Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden. De resultaten van het experiment kunt u hier downloaden.
Lopend Experiment

Smart Glasses, experiment bij Paramedische Hogeschool

Met dit idee willen we onderzoeken hoe we middels augmented reality de praktijk naar school kunnen halen waarbij real life en onderwijsapplicaties naadloos in elkaar over lopen. Er zijn 3 specifieke implementaties die we zouden willen bekijken:
• Meekijken met operaties. Studenten krijgen de kans om met orthopeed mee te kijken tijdens een operatie. Hierbij zie je wat de orthopeed ziet i.c.m. geprojecteerde 3D anatomie modellen en/of powerpoints.
• Meekijken & meedoen met fysio behandeling. Een fysiotherapeut behandelt een patiënt. Studenten volgen vanuit de klas en kunnen interacteren met patiënt en therapeut. In deze interactieve lesvorm zien we wat de therapeut ziet i.c.m. geprojecteerde 3D anatomie modellen en/of powerpoints.-
• Vernieuwend lesmateriaal. Het digitaliseren van bovenstaande en/of opnemen van instructievideo's welke als duurzaam en ondersteunend lesmateriaal gebruikt kunnen worden in het nieuwe curriculum.

Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.
Afgerond

Presentations 2 Go experiment bij FEC

In het experiment willen we voortborduren op het promotieonderzoek van Hanneke Theelen. In dit onderzoek stond het gebruik van 360 graden video's bij het simuleren van klassensimulaties centraal. Het onderzoek richtte zich op leraren in opleiding. Door de 360 graden klassensimulaties konden studenten een beter beeld krijgen van wat zij kunnen verwachten in de onderwijspraktijk en kunnen zij zodoende hun handelingsrepertoire uitbreiden. Ook worden ze hierbij virtueel getraind om beter om te kunnen gaan met ordeverstoringen met als resultaat dat hun spanning om les te geven wordt verminderd. Ze oefenen als het ware in een veilige omgeving!

Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

Afgerond

Microsoft Mesh, experiment bij BenT FEC

Dit idee heeft als doel om ervaringen op te doen in het werken en leren in virtuele werelden, Microsoft Mesh in het bijzonder. Microsoft streeft ernaar om Mesh in 2022 aan MS Teams toe te voegen. Voor verschillende doeleinden zien we als Fontys nu al mogelijkheden met Microsoft Mesh:

- Online virtuele vergaderingen en/of interactieve werksessies.

- Onderwijssituaties met studenten, van presenteren tot aan activerende spel- en werkvormen.

- PR en wervingsdoeleinden zoals online open dagen en proefstudeerdagen.

Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.
Afgerond

Findum, experiment bij FHICT, Journalistiek en Communicatie

We werken binnen FHICT met een groep van acht ICT en Business student die samen om een platform genaamd Findum te maken die studenten binnen Fontys aan elkaar kan koppelen.
Wat is Findum?
Findum is een platform waarop studenten elkaar vinden om te helpen met (school)opdrachten. Denk aan een journalistiek student die zijn werk op een mooie website wilt laten zien maar zelf niet weet hoe hij een website moet maken, dan zou het ideaal zijn als hij een ict student kan vragen om hem te helpen met een website. Of een ict student die de teksten op zijn website wil laten controleren door een communicatie student. Of aan een journalist student die een column wilt schrijven over social media en door middel van Findum een interview met een marketing student kan regelen. Ook kan Fontys zo hun studenten een basis netwerk mee geven, in plaats van alleen een diploma, na het afstuderen. Dit zorgt er ook voor dat Fontys een ‘organisch geheel’ wordt in plaats van een groep individuele studenten.

Afgerond

EnLighted - experiment bij FLOTWe voeren een experiment uit het EnLighted een tool die gebruikt kan worden ter ondersteuning van technisch onderwijs, zoals wiskunde, scheikunde en natuurkunde. De opzet van het experiment kunt u hier terug vinden. De resultaten van het experiment kunt u hier downloaden.

Afgerond

FRAME experiment – Fontys communicatieEr is een experiment gedaan met een eindpresentatie van communicatie studenten, dat was zeer succesvol, Frame is een digitale ontmoetingsruimte. We willen graag onderzoeken of dit breder ontwikkeld kan worden, denk hierbij aan: - Een news room voor FHJournalistiek - Een interview box voor FHTM - Een inloopspreekuur ruimte voor medewerkers - De technische mogelijkheden/grenzen verkennen met FHICT (nu kunnen er bijvoorbeeld maximaal 20 deelnemers in een sessie).

Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden. De resultaten van het experiment kunt u hier downloaden.
Afgerond

FPV drone technology experiment - bij FLOTWe willen kijken of Drone technologie ingezet kan worden in het klaslokaal. In een synchrone onderwijssituatie zit een begeleider of een groep medestudenten in een andere ruimte en kan via een beeldscherm of een FPV-bril de les observeren doordat de klassensituatie vanuit het perspectief van de docent live wordt gestreamd (first person view). Het voordeel van deze technologie is dat men een levensechte onderwijssituatie kan ervaren vanuit het gezichtspunt van de onderwijsgevende door gebruik te maken van een 4k minicamera met zender en deze in een FPV-bril te projecteren. De opgenomen les kan in een leergemeenschap bekeken, geanalyseerd en geëvalueerd worden op basis van een lesson study methodiek.

Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden. De evaluatie met alle resultaten kunt u hier downloaden.
Afgerond

Bettery, experiment bij Mens en Gezondheid


Als je mensen vraagt wat ze het belangrijkst vinden in hun leven, dan is het antwoord vaak gezondheid. Ook in opleidingsplannen, beroepsprofielen en beleidsstukken op het gebied van Zorg & Welzijn krijgt de focus op gezondheid als doel en uitkomst van zorg steeds meer aandacht. Maar de omslag naar het denken in gezondheid binnen het onderwijs komt maar mondjesmaat van de grond. Want, wat is gezondheid eigenlijk en hoe maak je het meetbaar? Met dit experiment gaan we de app van Bettery binnen Mens en Gezondheid testen.

Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden. De evaluatie van het experiment kunt u hier vinden.
Afgerond

The Upgrade Society (TUS), experiment bij Fontys CommunicatieMatchingssysteem voor initiatieven (bv. Externe partner projecten, onderzoeken, etc) aan studenten en coaches in het onderwijs. Doelen: Ontwikkeling MOOC voor het matchingssysteem (voor de onboarding van iedere docent, student en partner die wil participeren). Instituutsspecifieke matchingscriteria opvoeren (competenties, kennis, vaardigheden en attitudes). Verschillende soorten initiatieven kunnen opvoeren (bv. partnerprojecten, lectoraats onderzoeksvragen). Het kunnen matchen van projecten aan leertrajecten van studenten. En iInstituut-onafhankelijk werkende matchings oplossing.

Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden. De resultaten van het experiment kunt u hier downloaden.
Afgerond

Clanbeat, experiment bij FHICT, Journalistiek en Communicatie

Wij zijn ervan overtuigd dat Fontys geen verzameling losse studenten is, maar een levende, ademende gemeenschap. Toch blijft de aandacht van student en docent hangen binnen de muren van het eigen instituut en is het interdisciplinair uitvoeren van onderwijsprojecten nog altijd lastig. Veel studenten kijken niet veel verder dan de eigen opleiding of eigen kleine kring medestudenten om mee samen te werken. En dat terwijl er een gigantisch netwerk van verschillende studenten beschikbaar is. Daarom komen wij met een systeem dat deze studenten op een laagdrempelige, toegankelijke en inspirerende manier aan elkaar kan koppelen. Zodat studenten en docenten op basis van hun project binnen Fontys kunnen zoeken naar leden voor het ideale team. Zo ontstaat verbinding en kunnen we pas echt zeggen: Wij zijn ... Fontys.

Afgerond

Vuzix, experiment bij Mens en Maatschappij

Dit idee heeft als doel om educatie op school en de stagepraktijk (interdisciplinair en transmuraal) te verbinden via het experimenteren met de slimme bril in (praktijk)opleidings scenario’s en -toepassingen. Begeleiding van studenten in zorgsituaties staat onder druk door personeelstekorten. Dit is extra zichtbaar nu fysiek ontmoeten is vervangen door digitaal ontmoeten, via bijvoorbeeld Microsoft Teams. Kenmerkend voor dit middel is dat het vaak óver werkprocessen gaat waarin we niet gezamenlijk deelnemen áán een werkproces, zoals zorgverlening. De bestaande kloof tussen binnen- en buitenschools onderwijs, de ‘education practice gap’, lijkt hiermee eerder groter dan kleiner geworden.

Hier kunt u de afspraken rondom de opzet van het experiment downloaden.

Developed EdTechWe developed EdTech with students from FHICT. Such as Study tracker with a graduation + (startup) student. With open students, work is being done on a SRL AI detector supported by research from a teacher. Wifi attendance by the Deltas and Canvas Enhancement personal courses by Open Inno students / iCop.

Results and standard processGet in touch


Wondering what EdTech do for your idea? Get in touch and we will figure it out!QUICKSCAN